Loading Een ogenblik geduld
De pagina wordt geladen
Loading
 
 
 
 
 
 
 
 
 

This website uses cookies

We are using cookies to give you the best experience on our site. Cookies are files stored in your browser and are used by most websites to help personalise your web experience.
By continuing to use our website without changing the settings, you are agreeing to our use of cookies.

Cookie Policy

AlliA verbindt er zich toe de inhoud van deze documenten, ten allen tijde, ook na de beëindiging van deze overeenkomst, strikt vertrouwelijk te houden en de inhoud ervan niet kenbaar te maken aan derden zonder uw voorafgaandelijke schriftelijke goedkeuring.

Op basis van dit document kan de verzekeraar binnen de 8 dagen na ontvangst voorbehoud maken voor de gevolgen van een welbepaalde ziekte. In bepaalde gevallen zal dit voorbehoud afkoopbaar zijn, d.w.z. toch gedekt mits bijpremie en /of hogere vrijstelling. Het is dan ook van het grootste belang de verklaringen uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de opnames te bezorgen.